Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

LilamaEMC - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Sáng ngày 30/6/2024, Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  Đại hội được tổ chức tại trụ sở Công ty, với sự có mặt tham dự của 27 cổ đông (26 cổ đông tham dự trực tiếp và 01 cổ đông gửi phiếu biểu quyết), đại diện sở hữu 88,94 % vốn điều lệ.

 1

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Ban Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát; và nhiều văn bản quan trọng khác.

2

Ông Nguyễn Văn Triều - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo tại Đại hội

Nhìn chung, năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama còn nhiều khó khăn, kết quả SXKD đạt thấp. Một số dự án như Nhiệt điện Sông Hậu 1, Nhiệt điện Vân Phong 1 đều đã kết thúc; một số sự án đang thi công gồm Nhiệt điện Vũng Áng 2, nhà máy đạm Ninh Bình; một số hợp đồng có giá trị lớn vẫn chưa triển khai như Vôi Mai Thanh, xi măng Xuân Sơn…

Hội đồng quản trị cũng như ban Tổng giám đốc đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những mặt đạt được và những mặt còn hạn chế tồn tại, đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024.Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như doanh thu năm 2024 đạt 80,86 tỷ đồng bằng 213,7% so với năm 2023, nộp ngân sách nhà nước 4,5 tỷ đồng bằng 161,07% so với năm 2023.

   3

  Ông Hoàng Thế Bình - Tổng giám đốc trình bày báo cáo tại Đại hội

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đề cao tinh thần trách nhiệm và xây dựng, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội. Cổ đông tham dự đã nghe, hiểu và biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí cao cho tất cả các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội bế mạc vào 11h30 cùng ngày.

                                                     ----- Ban truyền thông LilamaEMC -----

 

 

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35