Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

LILAMAEMC – ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021

Sáng ngày 09/11/2021, Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Tổng số cổ phần của 14 Cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc là 2.462.977 cổ phần, tương đương 75,43% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/10/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

 8cdbt2021f

Ông Nguyễn Văn Triều - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐH

Chương trình làm việc chính của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, nhằm kiện toàn nhân sự HĐQT sau khi ông Phạm Hồng Sơn xin thôi Thành viên HĐQT.

88cdbt2021g

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Phạm Hồng Sơn theo nguyện vọng cá nhân và tiến hành bầu 01 Thành viên HĐQT thay thế.

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Hoàng Thế Bình, Tổng giám đốc Công ty, nhân sự do cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giới thiệu, đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

8

cdbt2021e

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Triều, Chủ tịch HĐQT, bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn quý cổ đông, đối tác đã sẻ chia, đồng hành với Công ty trong gian đoạn hết sức khó khăn hiện nay do tác động của Đại dịch Covid-19. Đồng thời, mong muốn cổ đông, đối tác và toàn thể Cán bộ công nhân viên tiếp tục đồng hành, đoàn kết cùng tập thể ban lãnh đạo đưa Công ty vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, thực hiện tốt nhất kế hoạch SXKD năm 2021 và các năm tiếp theo.

                              ----- Truyền thông LilamaEMC ----

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35