Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Nguồn nhân lực

LILAMA EMC có đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm, lực lượng kỹ sư, kỹ thuật trình độ cao, công nhân kỹ thuật lành nghề, tổ chức sản xuất thi công chuyên nghiệp. 

 

TỔNG LAO ĐỘNG: 820 (người)

(30/06/2015)

I .  CÁN BỘ - CHUYÊN VIÊN - KỸ SƯ:   102 (người)

Lực lượng cán bộ, kỹ thuật, chuyên viên được đào tạo trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng mọi yêu cầu về quản lý dự án và tổ chức thi công, gồm:

TT Lĩnh vực/ngành nghề Ghi chú
1 - Cán bộ lãnh đạo/quản lý công ty 08
2 -  Giám đốc dự án, kỹ sư trưởng, chỉ huy trưởng 10
3 -  Kỹ sư Công nghệ Hàn 05
4 -  Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy – Lắp máy 30
5 -  Kỹ sư Điện và truyền tải 06
6 -  Kỹ sư Xây dựng - Kinh tế Xây dựng 02
7 -  Kỹ sư tư vấn, thiết kế công trình 02
8 -  Kỹ sư Giám sát/Quản lý chất lượng QA/QC 05
9 -  Kỹ sư Bảo hộ lao động – An toàn lao động 05
10 -  Kỹ sư Trắc địa/trắc đạc 03
11 - Chuyên viên, kinh tế viên, cán bộ khác 26
Tổng số: 102

 

II. CÔNG NHÂN KỸ THUẬT:    718 (người)

 Công nhân kỹ thuật được đào tạo chuyên ngành, đã kinh qua nhiều công trình/dự án, đồng thời liên tục được huấn luyện, đào tạo, đào tạo lại… hội tụ đủ kỹ năng và kinh nghiệm, gồm:

TT Chuyên nghành/Lĩnh vực Số lượng
1 - Thợ hàn 6G (AWS, ASME) 78
2 - Thợ hàn 3G (AWS, ASME) 55
3 - Thợ lắp đặt thiết bị cơ khí 180
4 - Thợ gia công chế tạo thiết bị cơ khí 170
5 - Thợ lắp đặt thiết bị điện 80
6 - Thợ lắp ống công nghệ  45
7 - Thợ lắp đặt giàn giáo  40
8 - Vận hành thiết bị cơ khí 10
9 - Lái xe, lái cẩu 15
10 - Thợ kỹ thuật khác  45
Tổng số: 718

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35