Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Hồ sơ năng lực công ty

Hồ sơ năng lực công ty:

Tên tài liệu (vui lòng bấm vào từng mục để tải )

1            Thư ngỏ

2             Thông tin chung

3             Quyết định số 925/QĐ-BXD ngày 19/6/2006

(Về việc chuyển Công ty Cơ khí lắp máy

thuộc Tổng công ty Lắp máy  Việt Nam thành Công ty cổ phần)

4             Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

5             Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

6             Sơ đồ tổ chức

7                 Danh mục các dự án đang thực hiện

8             Danh mục các dự án đã thực hiện

9                Danh mục Thiết bị và dụng cụ thi công

10           Danh mục dự án tiêu biểu về bồn bể và hệ thống xử lý nước thải

11           Thư xác nhận chất lượng công trình

12           Catalogue 

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35