Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama
Địa chỉ :Số 72E, đường Hoàng Diệu, Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: +84-30 871125 - Fax: +84-30 873074 - Email: mail@lilama-emc.com.vn

Điền thông tin liên hệ vào biểu mẫu sau đây:

Name:*
E-mail:*
Subject:*
Message:*

Phòng Kinh Tế Kỹ Thuật

ĐT: 0303. 874365
Skype: kythuatemc
Gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Tổ Chức Hành Chính

ĐT: 0303.871125
Skype: tochucemc
Gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Quản Lý Máy

ĐT: 0303886794
Skype: qlmemc
Gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Kế Hoạch Vật Tư­

ĐT: 0303.883915
Skype: khvtemc
Gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35