Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Mục tiêu chất lượng

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA

Tập thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy LiLama quyết tâm phấn đấu:

  1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thường xuyên đổi mới và tăng trưởng trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
  2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có phẩm chất, đạo đức tốt và năng lực cao; phấn đấu đánh giá cuối năm 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ít nhất 30% xếp loại xuất sắc.
  3. Thường xuyên cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng; kiểm tra định kỳ và đánh giá nội bộ 01 lần/năm; xây dựng và cải tiến mở rộng các quy trình áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008.
  4. 100% tiến độ, chất lượng quá trình tạo sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng đảm bảo tiêu chí:

Ba không:

+ Không có bất kỳ phản hồi, khiếu nại bằng văn bản liên quan đến chất lượng sản phẩm, tiến độ cung cấp.

+ Không có đơn hàng, hợp đồng, sản phẩm nào không đạt kỹ thuật, mỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng.

      + Không có bất kỳ tai nạn lao động nào xảy ra trong quá trình sản xuất tại phân xưởng, hiện trường thi công.                                                

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35