Chào mừng đến website của Công ty Cơ khí lắp máy Lilama - Lilama EMC!

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama.

Vui lòng tải tài liệu đầy đủ theo liên kết phía dưới:

1. Thông báo mời họp.

2. Mẫu đăng ký/uỷ quyền.

3. Mẫu phiếu biểu quyết.

 

Thư viện video

Thư viện ảnh

Đơn vị thành viên

Thông tin cần biết

HNX L35